• bg1
  • monopole

    monopole

    twr strwythur dur tal hunan-sefyll yw monopole gyda phibell ddur taprog fel y prif strwythur. Mae ganddo ymddangosiad hardd a strwythur syml. Mae'r rhan o gorff y twr yn grwn neu'n amlochrog. Mae ganddo ôl troed bach a pherfformiad cost uchel. Fe'i defnyddir yn helaeth Diwydiant cyfathrebu; rhennir modelu yn dwr tiwb sengl math / platfform, twr tiwb sengl math braced, twr tirwedd math polyn ysgafn, twr tirwedd dwy olwyn, twr coed bionig, ac ati.