• bg1
  • Camouflage tower

    Twr cuddliw

    Mae cuddliw i gydlynu'r twr cyfathrebu â'r amgylchedd naturiol o'i amgylch, gan ddatrys problem anhawster wrth adeiladu gorsafoedd mewn mannau golygfaol a lleoedd eraill yn effeithiol. Mae'r cynnyrch yn defnyddio resin synthetig fel rhwymwr, wedi'i ategu gan ddeunyddiau crai cemegol gradd uchel i baratoi gwrthrychau plastig, a ddefnyddir fel coed. Mae swbstradau cerfluniau fel polion, clymau coed, rhisgl, gwreiddiau, ac ati, yn cael eu chwistrellu â phaent acrylig gradd uchel i addasu a diogelu'r wyneb, gwella gwydnwch, peidiwch â chracio na chwympo i ffwrdd, ac mae ganddyn nhw briodweddau sy'n ailadrodd.